راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور کرکره ساید اینفینتی

قیمت موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی

قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی200 نیوتن - بدون UPS

430000

2

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی300 نیوتن - بدون UPS

440000

3

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی500 نیوتن - با UPS

460000

4

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی300 نیوتن - با UPS

680000

5

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی60N0 نیوتن - بدون UPS

موجودنیست

6

موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی800 نیوتن - بدون UPS

760000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر