راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور کرکره ساید الرو

قیمت موتور ساید کرکره برقی الرو هندلی

قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور ساید کرکره برقی الرو گیربکسی Nm250 elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=12.5 W=1500 3Three phase 11 دور در دقیقه

2450000

2

موتور ساید کرکره برقی الرو گیربکسی پرسرعت Nm250elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندليrpm=27  W=1500 3Three phasas سرعتی 31 دور در دقیقه

2800000

3

موتورساید  کرکره  برقی الرو گیربکسی شفت مستقيم Nm 350elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=13.5 W=1500 3Three phase

2750000

4

موتور ساید  کرکره برقی الرو گیربکسی شفت مستقيم  Nm 500 elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=11 W=1700 3Three phase

11 دور در دقیقه

3300000

5

موتور ساید  کرکره برقی الرو گیربکسی شفت مستقيم  Nm 750 elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=11 W=1700 3Three phase

پر سرعت 31 دور در دقیقه

3500000

6

موتورساید کرکره برقی الرو گیربکسی شفت مستقيم Nm 750 elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=13 W=1700 3Three phase

 

4000000

7

موتو ساید کرکره برقی الرو گیربکسی شفت مستقيم Nm  300elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=13 W=1700 3Three phase

 

3200000

8

موتور ساید کرکره برقی الرو

گیربکسی شفت مستقيم Nm 500 elero به همراه مركز كنترل فابريك و دسته خلاص كن هندلي rpm=13  W=1700 3Three phase

 

3700000

9

پایه موتور ساید کرکره برقی گیربکسی 1جفت

210000

10

میل ترانس موتور ساید کرکره برقی الرو پولکی 40

1 جفت

220000

11

یاتاقان حلزونی موتور ساید کرکره برقی الرو نمره 40

90000

12

محور نمره 152 موتور ساید کرکره برقی الرو استفاده بعنوان شفت به متراژعرض

100000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر