راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

جک هیرولیکی درب - آرام بند درب

جک هیدرولیکی درب

اساس کار جکهای هیدرولیکی و یا همان جکهای آرام بند بوسیله فنر و فشار روغن هیدرولیک داخل جک میباشد و بر اساس وزن درب و همچنین نحوه کارکرد آن با قدرت های متفاوتی به بازار عرضه میشوند.

از آنجایی که نصب صحیح و دقیق جکهای هیدرولیکی آرام بند نقش بسزایی درعملکرد بهینه آنها دارد توصیه میکنیم از نصابهای ماهر جهت نصب استفاده نمایید

جک هیدرولیکی درب - تعمیر جک هیدرولیکی - نصب جک هیدرولیکی - نصاب جک هیدرولیکی - قیمت جک هیدرولیکی

برای مشاهده لیست قیمت جک هیدرولیکی درب کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر