راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

تیغه کرکره پانچ شده سوراخ دار

 تیغه کرکره برقی تک جداره پانچ شده ( سوراخ دار )

این نوع تیغه کرکره تک جداره به صورت ترکیبی با تیغه کرکره های فوق جهت زیبایی و یا ورود نور به محیط فروشگاه و یا پارکینگ ساختمان های جنوبی استفاده می شود .

ونمونه نصب شده جهت فروشگاه ارائه گردیده است .

 و نیز کرکره پانچدار مخصوص طلافروشی نیز جهت مشاهده ارائه گردید .

کرکره پانچ شده - کرکره سوراخ دار - تعمیر کرکره پانچ شده - قیمت کرکره سوراخدار - نصب کرکره پانچ شده ( سوراخ دار )

برای مشاهده لیست قیمت کرکره پانچ شده ( سوراخ دار ) کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر