راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور کرکره برقی مارک الرو

موتور کرکره برقی مارک الرو

 موتور کرکره برقی مارک الرو

راهنمای نصب

ابعاد موتور گيربكسي كركره اتوماتيك:   استراكچر نصب موتور گيربكسي به دوصورت مي باشد.  

1.جهت نصب بردي درب هاي كركره اي بصورت شفت مستقيم با متعلقات مربوطه شامل : ميل ترانس 30 براي موتور هاي 170 و 250 و 350 نيوتن و ميل ترانس 40 براي موتور هاي 500 نيوتن و 750 نيوتن      

2. جهت نصب موتور بروي درب هاي رول آپ بزرگ و غول پيكر از اين شيوه جهت نصب اسفاده مي گردد. موتور بصورت زنجيري با چرخ دنده خورشيدي به همراه پاراشوت . ياتاقان و ميل ترانس و پولكي و محورمورداستفاده قرار می گیرد . 

 موتور کرکره برقی مارک الرو

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر