راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهبند 400 بتا

راهبند B 400 بتا

راهبند قابل ارایه با 2 نوع بوم تلسکوپی و ثابت می باشد .
طول بوم راهبند پارکینگدرنوع تلسکوپی از 4 تا 6 متر می تواند متغیر باشد.
زمان باز شدن راهبند 6 ثانیه است. ولتاژ کاری راهبند الکتریکی بتا  220 ولت AC می باشد .
توان مصرفی راهبند 90 وات می باشد .
 راهبند پارکینگ دارای ماکزیمم وزن میله 6.62 کیلوگرم است .
ماکزیمم طول میله راهبند 6 متر می باشد .
راهبند پارکینگ دارای ماکزیمم زاویه بازشو 90 درجه است .
زمان باز شدن راهبند ( طول میله 6-4 متر )6 ثانیه می باشد
راهبنددارای تناوب کاری 100 بار متناوب پی در پی است .
 راهبند پارکینگ 66 کیلوگرم می باشد .
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت کنترل راهبنداز ویزگیهای این محصول می باشد .

 راهبند 400 بتا - تعمیر راهبند 400 بتا - نصب راهبند 400 بتا - فروش راهبند 400 بتا

برای مشاهده لیست قیمت راهبند B 400 کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر