راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای کشویی در واقع همان نوع اسلایدینگ در درب شیشه ای می باشد و نوع ریلی در درب پارکینگ که به نام درب کشویی نیز خوانده می شود. ویژگی بارز این نوع درب میزان بازشویی می باشد که در نوع شیشه ای آن می بینیم

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو

برای مشاهده لیست قیمت درب اتوماتیک شیشه ای کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر