راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ PARTDOOR به چند محصول و خدمات خلاصه نمی شود بلکه این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص علاوه بر نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ کلیه محصولات و لوازم مرتبط با این درب ها را نیز به فروش می رساند. پارت دُر آماده پذیرش نمایندگی فعال از سراسر کشور جهت فروش جک بازویی و سایر محصولات درب پارکینگ اتوماتیک است.

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر