راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

جک بازویی پروتکو

جک بازویی پروتکو

جک بازویی پروتکو از جمله جک های وارداتی

محصوب  می شود.

نصب راحت و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

تا 5 سال از جمله ویژگی های بارز آن است.

 

 

 

 

 

جک بازویی پروتکو - جک پروتکو - پروتکو - تعمیر جک پروتکو - نصب جک پروتکو

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر