راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

جک بازویی سیماران

 

جک بازویی سیماران


فروش جک بازویی سیماران در سراسر کشور فقط با

یک تماس – نصب این نوع جک توسط نصابان مجرب

پارت دُر در تهران و حومه آن تعمیر جک بازویی سیماران

 

جک سیماران - جک بازویی سیماران - سیماران - تعمیر جک سیماران - نصب جک سیماران

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر