راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت راهبند پارکینگ

قیمت راهبند پارکینگ

قیمت راهبند پارکینگ فک – ویتو – بی اف تی – لایف – زومر – نایس – فادینی – فراز – پروتکو  - سیماران – تک نما – محک – یوروماتیک – راجر – جی آر – بارزانته – یوتاب – گوچی – بتا – بنینکا – جنیوس – سها – برنارد – اریکسون – نایس – کامه  - فادینی – sea – راهبند بولارد – راهبند زنجیری تائو

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

راهبند ایرانی

1

راهبند ایرانی 6متری بتا همراه بوم تلسکوپی وپایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی

2150000

2

راهبند ایرانی 5متری بتا دولوکس فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

2800000

راهبند پارکینگ فرازسیماران

3

راهبند پارکینگ  6متری مدل فرازسیماران الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

2150000

4

راهبند کنترل تردد 5متری مدل فرازسیماران الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

2800000

راهبند کنترل ترددنایس

5

راهبند کنترل ترددنایس مدل WIL4 به عرض 4 متر – تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

2980000

6

راهبند کنترل ترددنایس مدل SIGNO4 به عرض 4 متر – تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

3080000

7

راهبند کنترل ترددنایس مدل WIL6 به عرض 4 متر – تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

3980000

8

 راهبند کنترل تردد نایس مدل SIGNO6 به عرض 4 متر – تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up

4080000

9

راهبند پارکینگ 6متری نایس ایتالیا مدل ویل  با چشم وکلید دستی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  واتصال به اتوماسیون پارکینگ و کد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4800000

10

راهبند 6متری نایس ایتالیا مدل سیگنو فول الکترو مکانیک با چشم وکلید دستی  با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54- تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4900000

راهبندپارکینگ تائوtauایتالیا 

11

راهبندپارکینگ تائوtau  ایتالیا  4 متری مدل

RBLO 4METR 12V DC

24 ولت DC برای نصب تا عرض 4 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان –بازو –کابین با قابلیت افزایش: فالشر –آنتن –ریموت – چشم الکترونیکی 

3300000

12

راهبند اتوماتیک تائوtau 6 متری CITY 6METER 12V DC

24 ولت DC برای نصب تا عرض6 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان –بازو –کابین با قابلیت افزایش: فالشر –آنتن –ریموت – چشم الکترونیکی 

4100000

راهبند پارکینگ BFT ایتالیا

13

راهبند پارکینگ 5 متریBFT ایتالیا مدلMOOVI 50 مینی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم

3700000

14

راهبند پارکینگ 5متریBFT ایتالیا مدلMOOVI 50 فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4600000

15

راهبند پارکینگ 6متریBFT ایتالیا مدل MICHELANGEL مینی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو

4900000

16

راهبند پارکینگ 6متریBFT ایتالیا مدلMICHELANGELOفول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

6100000

راهبند اتوماتیک لایف ایتالیا

17

راهبند اتوماتیک 5متری لایف ایتالیا مدلSU424 الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4000000

راهبند اتوماتیک ایتالیا

18

قیمت راهبند پارکینگ 6متریV2 ایتالیا مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4150000

19

راهبند کنترل تردد 5متری پروتکو ایتالیا الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

5800000

راهبند اتوماتیک sea   

20

راهبند اتوماتیک  sea   مدل     verg24 فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 24 ولت _بازو 5 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

4150000

21

راهبند اتوماتیک  sea   مدل  velaspeed    فول الکترو هیدرولیک  با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220 ولت _بازو 3 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی    تردد نامحدود

4150000

22

راهبند پارکینگ sea   مدل  sprint  فول الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220  ولت _بازو 5 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

5150000

23

راهبند اتوماتیک Sea مدل   veland   فول الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 220  ولت _بازو 6  متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود 

5550000

24

راهبند اتوماتیک ستونی بولارد bull sea ایتالیا  الکترو هیدرولیک مقاوم  دربرابر وسیله نقلیه تا وزن 8 تن با سرعت 100 کیلومتر قطر 275 میلیمتر و ارتفاع 650 میلیمتر 

7600000

راهبند اتوماتیک فک ایتالیا

25

راهبند اتوماتیک 5متری فک ایتالیا مدل615 الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی    تردد35 دفعه درساعت قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

4500000

26

راهبند پارکینگ 5متری فک ایتالیا مدلB680Hبا حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی    تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACKup  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

8000000

27

راهبند فک اتوماتیک 8متری ایتالیا مدل680H الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 8متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _چشم ایمنی_برد کنترل فلاش کننده    IP54تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

9100000

راهبند اتوماتیک فادینی 

28

راهبند اتوماتیک  فادینی  مدل بایت 88 مینی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری تردد نامحدود

5830000

29

راهبند پارکینگ 4متری فادینی ایتالیا مدل بایت 980 مینی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4 متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

7930000

30

راهبند اتوماتیک 8 متری فادینی ایتالیا   فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

8300000

31

راهبند اتوماتیک فادینی مدل بایت 980 مینی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP54 تابلو وتجهیزات و IP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطری BACK up  وکد دهی ریموت نامحدودو کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان  بدون نیاز به سرویس و نگهداری

8930000

راهبند کنترل تردد کامه CAME

32

راهبند کنترل تردد 4 متری کمه ایتالیا

مدل GARD G 4040

(CAME _ ITLY )24v

شامل :  کابین - بوم 4 متری لوله ای  - یک عدد فنر

Call

33

راهبند کامه کنترل تردد 4 متری 

(CAME _ ITLY )24v

مدل :GARD G 4040

شامل : کابین- بوم 4 متری - فلاشر روی کابین - ریموت و گیرنده- چشمی. - کاور چشمی - یک عدد فنر - پایه نگهدارنده بوم و ریسه شلنگی داخل بوم راهبند لوله ای

Call

34

راهبند پارکینگ کامه کنترل تردد  6 متری

(CAME _ ITLY )24v

مدل : GARD G 2080

1-کابین. 2-بوم 6 متری. 3-یک عدد فنر. 4-پایه نگهدارنده بوم لوله ای 

Call

35

راهبند کنترل تردد کامه  6 متری  

(CAME _ ITLY )24v

مدل : GARD G 2080

شامل :  کابین- بوم 6 متری - فلاشر روی کابین  - ریموت و گیرنده - چشمی - کاور چشمی - یک عدد فنر - پایه نگهدارنده بوم

و ریسه شلنگی داخل بوم راهبند لوله ای تردد نامحدود

Call

36

راهبند کامه کنترل تردد  8 متری  

(CAME _ ITLY )24v

مدل : GARD G 2080

شامل :کابین - دو عدد بوم 4 متری - مفصل وسط بوم - یک عدد فنر- پایه نگهدارنده بوم لوله ای

تردد نامحدود

Call

37

راهبند اتوماتیک کامه  8 متری 

(CAME _ ITLY )24v

مدل :GARD G 2080

شامل : کابین- دو عدد بوم 4 متری - مفصل وسط بوم - فلاشر روی کابین - ریموت و گیرنده - چشمی - کاور تردد نامحدود چشمی- دو عدد  فنر - پایه نگهدارنده بوم

و ریسه شلنگی داخل بوم راهبند لوله ای

Call

38

راهبند کنترل تردد کامه  CAME _ ITLY  زنجیری 8 متری  کمه ایتالیا

مدل:  (CAT-X)220V  

شامل : کابین اصلی- پایه نگهدارنده بوم- زنجیر 8 متری- کی سوئیچ

تردد نامحدود

Call

39

راهبند کامه زنجیری اتوماتیک متری  16 کمه ایتالیا  مدل: CAT-X

(CAME _ ITLY )220v

شامل :کابین اصلی. - پایه نگهدارنده بوم - زنجیر 16 متری - کی سوئیچ 

Call

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر