راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

لیست قیمت جک بازویی

قیمت جک بازویی پارکینگ

 قابل توجه همکاران محترم :

 جک بازویی پارکینگ فک – ویتو – بی اف تی – لایف – زومر – نایس – فادینی – فراز – پروتکو  - سیماران – تک نما – محک – یوروماتیک – راجر – جی آر GR – بارزانته – یوتاب – کوچی – بتا – بنینکا – جنیوس – سها – برنارد – اریکسون نایس - کامه ایتالیا – sea  ایتالیا – یال – سامفی فرانسه – تائو

 

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

درب برقی پارکینگ الکترومکانیک چینی

1

درب سها برقی پارکینگ الکترومکانیک f400 

برای درب لولایی 400کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

920000

2

جک یو تاب برقی الکترومکانیک

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

920000

3

جک یال پارکینگ مدل بازو کوتاه x1  درب دولنگه حداکثر طول درب 3 متر-

:  برای درب لولایی  300 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

960000

4

جک یال پارکینگ مدل x2 بازو بلند درب دولنگه حداکثر طول درب 3 متر-

:  برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

990000

5

جک ویتو پارکینگی الکترومکانیک چینی

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1000000

6

جک پارکینگی ویتو مدل توربو درب دولنگه حداکثر طول درب 3 متر-

:  برای درب لولایی 400 کیلوگرم شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_

1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1000000

7

درب بارزانته چین اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک  

برای درب لولایی 300 کیلوگرم

شامل: 2 عددجک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1050000

8

جک سوماتک چین برقی الکترومکانیک  

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عددجک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1090000

9

درب پروتکو Proteco چینیبرقی پارکینگ الکترومکانیک 

24 ولت برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_

1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1100000

10

درب بتا برقی الکترومکانیک برقی f600: 

24 ولت برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1100000

11

جک BSI ی اس آی برقی الکترومکانیک 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1100000

12

جک بتاجدید الکترومکانیک مدل F600 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

1100000

13

جک محک تکنما پارکینگی الکترومکانیک :

24ولت برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی

1130000

14

جک جنیو پارکینگی با دو ریموت و برد 3 رله

24 ولت برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1470000

درب اتوماتیک پارکینگ سیماران

15

درب سیماران اتوماتیک پارکینگ 2 لنگه الکترومکانیک مدل فراز s 

برای درب لولایی 300کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1200000

16

جک فراز سیماران پارکینگی  الکترومکانیک  

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1290000

17

درب برقی منزل الکترومکانیک فراز سیماران

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1400000

18

جک سیماران 2لنگه الکترومکانیک مدل فراز 4 

برای درب لولایی 300 کیلوگرم

شامل:2 عددجک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1450000

19

جک سیماران پارکینگی 2 لنگه الکترومکانیک مدل فراز 5 

برای درب لولایی 300 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1500000

جک برقی  پارکینگ الکترومکانیک BFT 

20

جک فوبوس برقی پارکینگ الکترومکانیکBFT ایتالیا مدل

24ولت برای درب لولایی هر لنگه 250کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته- 2 عدد ریموت-1 عدد فلاشر-برد Full 4 کاناله و سانترال

-1جفت چشم جانبی-قابلیت تک لنگه بازشوندگی

1370000

21

جک BFTبازویی پارکینگ هیدرولیک ایتالیا

مدل لوکس : 24ولت برای درب لولایی هر لنگه 300 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته- 2 عدد ریموت-1 عدد فلاشر-

برد Full 4 کاناله و سانترال-1 جفت چشم جانبی-قابلیت تک لنگه بازشوندگی

2600000

جک برقی الکترومکانیک یوروماتیک 

22

جک یوروماتیک برقی الکترومکانیک  

برای درب لولایی 300 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت 

1380000

23

جک یوروماتیک جدید 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1400000

جک پارکینگ نایس

24

جک پارکینگی 2 لنگه نایس مدل وینگو A60- درب دولنگه حداکثر طول درب 2 متر-

:  برای درب لولایی 400کیلوگرم

شامل:2عددجک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1380000

25

جک نایس وینگو درب برقی الکترومکانیک 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1400000

26

درب نایس ایتالیا برقی پارکینگ الکترومکانیک 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1400000

27

جک پارکینگ نایس مدل وینگو 4024- درب دولنگه حداکثر طول درب 2 متر

 برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

1510000

28

جک نایس پارکینگی مدل وینگو 5024- درب دولنگه حداکثر طول درب 3.5 متر -

برای درب لولایی 500 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

1610000

29

جک پارکینگی نایس مدل وینگو 5- درب دولنگه حداکثر طول درب 3.5 متر-

برای درب لولایی 500 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1650000

30

جک پارکینگ نایس مدل موبی A60- درب دولنگه حداکثر طول درب 3 متر-

:  برای درب لولایی 600 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1680000

31

جک پارکینگ نایس مدل تونا 4024  -

درب دولنگه حداکثر طول درب 3 متر-: 

رای درب لولایی 500 کیلوگرم شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 24 ولت

2210000

32

جک پارکینگ  نایس مدل تونا 5024  - درب دولنگه حداکثر طول درب 5 متر-

:  برای درب لولایی 600 کیلوگرم شامل

:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

2310000

33

جک پارکینگ نایس مدل تونا 7024  

- درب دولنگه حداکثر طول درب 7 متر: 

برای درب لولایی 1700کیلوگرم شامل:2 عدد جک 3 سرعته_

2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

3310000

جک برقی بازوی اروپایی

34

جک V2 کالیپسو جدید پارکینگ الکترومکانیک ایتالیا

220ولت برای درب لولایی هرلنگه 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _برد و سانترال

_1جفت چشم جانبی- قابلیت تک لنگه بازشوندگی

1400000

35

درب  سامفی فرانسه برقی پارکینگ الکترو مکانیک مدل

  al برای درب لولایی زیر سطحی  به وزن250 کیلو گرم

شامل:2 عدد جک  3 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 24 ولت 

1410000

36

درب فادینی اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک ایتالیا  

برای درب لولایی 400کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1500000

37

جک گوچی برقی الکترومکانیک

24ولت برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_3 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی و باطری BACK UP

1560000

38

جک بازویی proteko پارکینگ الکترومکانیک 220 ولت ایتالیا

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1560000

39

درب اپروماتیک برقی منزل الکترومکانیک  

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1400000

40

درب زومر برقی پارکینگ الکترومکانیک آلمان 

برای درب لولایی 200 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

1850000

41

درب اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک برنارد آلمان

برای درب لولایی 400کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1950000

42

درب اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک اریکسون آلمان

برای درب لولایی  400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

2050000

43

جک پارکینگی CAB ایتالیا مدل HYDRO CLASS

(کب ایتالیا مدل هیدرو کلاس) 

برای درب لولایی شامل:

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

 

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

 

2730000

44

جک پارکینگی هیدرولیک فادینی مدل نوپی 66 تک لنگه

برای درب تک لنگه 800 کیلوگرم شامل :

1 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_

1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

2800000

45

جک جدید فادینی ایتالیا مدل HINDI SPRINT ( هایندی اسپرینت)

 برای درب لولایی شامل:

2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

3030000

46

درب برقی پارکینگ بازویی الکترومکانیک زومر آلمان

برای درب لولایی 500 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

3500000

47

جک پارکینگی  فادینی ایتالیا مدل HINDI 880 S/M ( هایندی 880  اس ام)

برای درب لولایی شامل:

2 عدد جک  3سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

5030000

48

جک پارکینگی  فادینی ایتالیا مدل HINDI 880 L  ( هایندی 880 ال)

برای درب لولایی  شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت

_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

5050000

درب اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک جی آر  GR 

49

درب جی آر  GR اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک کورس کوتاه ایتالیا

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

1410000

50

درب اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیک جی آر  GR کورس بلند  ایتالیا

برای درب لولایی 600 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

1730000

جک پارکینگی 2 لنگه الکترومکانیک پروتکو

51

جک  پروتکو لیدر 4 پارکینگی 2 لنگه الکترومکانیک

:  برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2عددجک 3سرعته_2عددریموت_1عددفلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

1530000

52

جک پارکینگی 2 لنگه الکترومکانیک پروتکو لیدر 5

برای درب لولایی  400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1550000

53

جک پروتکو لیدر E پارکینگی2لنگه الکترومکانیک 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

2100000

جک پارکینگی  الکترومکانیک لایف ایتالیا

54

جک لایف ایتالیا پارکینگی  الکترومکانیک :  برای درب لولایی مدل 24uni

1450000

55

جک برقی لایف ایتالیا منزل الکترومکانیک

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی - 220 ولت

1470000

56

جک پارکینگی  الکترومکانیک لایف ایتالیا :  برای درب لولایی مدل 3uni

1550000

57

جک پارکینگی  الکترومکانیک لایف ایتالیا :  برای درب لولایی مدل5uni

1750000

جک برقی الکترومکانیک بنینکا ایتالیا

58

جک بنینکا ایتالیا برقی الکترومکانیک مدل 30 بیل سی 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _

برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1490000

59

جک پارکینگی الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدلbob 21

برای درب لولایی شامل:2 عد دجک 3 سرعته_ 2 عدد ریموت_

1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1700000

60

درب برقی پارکینگ الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل 50 بیل سی 

برای درب لولایی شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1850000

61

جک برقی الکترومکانیک بنینکا ایتالیا مدل bob 50

  برای درب لولایی شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت

_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1980000

62

جک بنینکا پارکینگی هیدرولیک مدل CAB تک لنگه برای

درب تک لنگه 800 کیلوگرم شامل :

1عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر _برد و سانترال_

1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

2950000

جک پارکینگی الکترومکانیک FACC ایتالیا

63

جک FACC ایتالیا پارکینگی الکترومکانیک مدل 412

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_ 1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1660000

64

جک بازویی پارکینگ هیدرولیک FACC ایتالیا مدل 391

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی

3100000

65

جک پارکینگی هیدرولیک  FACC ایتالیا مدل  سی بی سی402

برای درب لولایی 400کیلوگرم

شامل: 2 عدد جک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

3600000

66

درب FACC ایتالیا اتوماتیک پارکینگ هیدرولیک مدل 402 اس بی سی 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2  عددجک 3 سرعته_2 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1جفت چشم جانبی

4000000

67

درب برقی منزل هیدرولیک  FACC ایتالیا مدل 400  اس بی 

برای درب لولایی 400 کیلوگرم

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

5600000

درب برقی کینگ king

68

درب برقی کینگ king درب لولایی ( بازویی ) با تحمل وزن 300 کیلوگرم برای کورس بلند

شامل:2 عدد جک 3 سرعته_2عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی

1350000

درب برقی پارکینگ تائو tau 

69

درب تائو tau برقی پارکینگ مدل

EKOSING -220 AC 112

ولت ACمناسب برای درب داخل باز شو وبیرون باز شو تا 1.2 متر

مجهز به مدار فرمان دو دور پک تجهیزات : بازو 2 عدد –فلاشر –آنتن

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان

1670000

70

درب تائو tau برقی پارکینگ مدل

EKOSING-ENC-12V 21

ولت DC مناسب برای درب داخل باز شو و بیرون باز شو تا 1.2 متر

مجهز به مدار فرمان انکدر مگنتی پک تجهیزات : بازو 2 عدد –فلاشر –آنتن

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان با جعبه باطری

1870000

71

درب برقی پارکینگ تائو tau مدل

ARM 2000 -220V 112

ولت220 ACمناسب برای درب 1 لنگه داخل وبیرون باز شو تا 3 متر

مجهز به مدار فرمان دو دور پک تجهیزات :بازو 2 عدد –فلاشر –آنتن

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان

2120000

72

درب برقی پارکینگ تائو tau مدل

ARM 2000 ENC 12V 24

ولت24  DCمناسب برای درب داخل وبیرون باز شو تا 3 متر

مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز پک تجهیزات :بازو 2 عدد –فلاشر –آنتن

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان با جعبه باتری 

2300000

73

درب برقی پارکینگ  تائو tau 

ARM 220 A 112

ولت AC مناسب برای درب داخل باز شو و بیرون باز شو تا 2 متر

مجهز به مدار فرمان دو دور پک تجهیزات :بازو 2 عدد – فلاشر – آنتن

– چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان

2950000

74

درب برقی پارکینگ تائو tau مدل ARM ENC 12 V 21

ولت DC مناسب برای درب داخل باز شو و بیرون باز شو تا 2 متر

مجهز به مدار فرمان انکدر نوری مادون قرمز پک تجهیزات :بازو 2 عدد –فالشر –آنتن

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل یک عدد – مرکز مدار فرمان با جعبه باطری

3250000

جک پارکینگی  بازویی کامه 

75

جک کامه پارکینگی بازویی  - مدل KORONO – KR310 -     

بابردZF1  - کورس کوتاه  (CAME  ITALY    220V)

شامل : مرکز کنترل -دو عدد بازو  - یک عدد ریموت  -

فلاشر  - گیرنده - یک جفت چشمی - یک عدد آنتن

Call

76

جک پارکینگی کامه بازویی  مدل KORONO - KR 510   - 

با برد ZF1- کورس بلند CAME-ITALY(220V)

 شامل : مرکز کنترل - دو عدد بازو - یک عدد ریموت - فلاشر

– گیرنده - یک جفت چشمی - یک عدد آنتن

Call

77

جک پارکینگی  کامه  مدل ATI - A3000  -  

با برد ZF1- کورس کوتاه   CAME-ITALY(220V)

 شامل :  مرکز کنترل - دو عدد بازو - یک عدد ریموت - فلاشر -

گیرنده- یک جفت چشمی - یک عدد آنتن

Call

78

جک پارکینگی کامه مدل ATI - A5000  - 

با برد ZF1- کورس بلند  CAME-ITALY(220V)  

شامل : مرکز کنترل - دو عدد بازو - یک عدد ریموت -

فلاشر – گیرنده - یک جفت چشمی - یک عدد آنتن 

Call

79

جک پارکینگی کامه مدل FLEX   -  با برد ZL150N

CAME -ITALY(24V)

شامل : مرکز کنترل - دو عدد بازو - یک عدد ریموت - فلاشر  -

گیرنده - یک جفت چشمی - یک عدد آنتن 

Call

80

جک پارکینگی کامه مدل AXO   کورس 7

کورس بلند با برد ZM3

CAME -ITALY(220V)

شامل : مرکز کنترل - دو عدد بازو - یک عدد ریموت - فلاشر

– گیرنده - یک جفت چشمی  -یک عدد آنتن 

Call

جک برقی الکترو هیدرولیک  sea  ایتالیا ( سه آ )

81

درب برقی پارکینگ الکترو مکانیک sea  ایتالیا مدل

alpha 330 برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 330 کیلو گرم

شامل: 2عدد جک  2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

1950000

82

جک برقی الکترو هیدرولیک sea  ایتالیا مدل

mini tank  sc برای درب لولایی به وزن 400 کیلو گرم

شامل: 2 عدد جک 2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت 

2650000

83

جک sea ایتالیا برقی الکترو هیدرولیک مدل

mark  tank sc برای درب لولایی به وزن 500 کیلو گرم

شامل: 2 عدد جک 2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت 

2850000

84

جک sea  ایتالیا ( سه آ ) برقی الکترو هیدرولیک مدل

half tank sb  برای درب لولایی به وزن 700 کیلو گرم

شامل: 2 عددجک تک سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت 

3150000

85

جک برقی sea  ایتالیا ( سه آ ) الکترو هیدرولیک مدل

compact 400 برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 400 کیلو گرم

شامل: 2 عدد جک 2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

4350000

86

جک برقی الکترو مکانیک   sea  ایتالیا ( سه آ ) مدل

beta24 v برای درب لولایی زیر سطحی  به وزن 200 کیلو گرم

شامل:2 عدد جک تک سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

موجود نیست

87

جک برقی الکترو مکانیک sea ایتالیا ( سه آ ) مدل

surf 350 x  برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 300 کیلو گرم

شامل: 2 عدد جک تک سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

موجود نیست

88

درب برقی پارکینگ الکترو مکانیک sea ایتالیا ( سه آ )مدل

alpha 330 برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 550 کیلو گرم

شامل:2 عدد جک 2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_ 1 جفت چشم جانبی - 24 ولت

موجود نیست

89

درب برقی پارکینگ الکترو مکانیک sea ایتالیا ( سه آ )مدل

 alpha 550 برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 550 کیلو گرم

شامل:2 عدد جک  2 سرعته_1 عدد ریموت_1 عدد فلاشر

_برد و سانترال_1 جفت چشم جانبی - 24 ولت 

موجود نیست