راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

لیست قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

   
لیست قیمت نگهدارنده جای پارک اتومبیل - یونی پارک - ثقل بند - ثقل بند جای پارکینگ

قیمت همکاری فروش نگهدارنده جای پارک اتومبیل ساخت کشور تایوان  

  

ردیف

شرح کالا

قیمت ( تومان )

1

نگهدارنده جای پارک: جهت 1 اتومبیل با ریموت و گیرنده تایوان مدل:CAME_ITLY (24v)   Unipark-1

Call

2

نگهدارنده جای پارک: جهت 2 اتومبیل با ریموت و گیرنده تایوان مدل: CAME_ITLY (24v)   Unipark-2

Call

3

نگهدارنده جای پارک: جهت 3 اتومبیل با ریموت و گیرنده تایوان مدل:CAME_ITLY (24v)   Unipark-3

Call

4

نگهدارنده جای پارک: جهت 4 اتومبیل با ریموت و گیرنده تایوان مدل:CAME_ITLY (24v)    Unipark-4

Call

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر