راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت کامپوزیت ارزان

قیمت کامپوزیت ارزان

قابل توجه همکاران محترم

نام کالا

ضخامت کلی ورق

ضخامت پوسته   آلومینیوم

نوع رنگ

قیمت – تومان

تی ال باند USA

0/4

0/4

3/0

معمولی

57000

گلاسه

61000

الو سوئیس باند

0/4

0/4

3/0

معمولی

57000

گلاسه

60000

آلبولیک

0/4

0/4

5/0

معمولی

71000

نانوشاین

85000

هیوندای

0/4

0/4

3/0

معمولی

60000

5/0

معمولی

70000

پریمیوم باند

0/4

0/4

0/4

0/4

3/0

معمولی

60000

نانوشاین

68000

5/0

معمولی

68000

نانوشاین

78000

آلوتایل

0/4

0/4

5/0

معمولی

85000

--

--

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر