راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور صنعتی OCO

قیمت موتور صنعتی OCO

قابل توجه همکاران محترم :

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور n300AC

410000

2

موتور n600AC

440000

3

موتور n300DC

600000

4

موتور n500DC

660000

 

       همکاران محترم  محصول فوق تا اطلاع ثانوی موجود نمیباشد

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر