راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور ساید بارزانته

 قیمت موتور سایدکرکره برقی بارزانته   

قابل توجه همکاران محترم :

  جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح   کالا

قیمت   واحد(تومان)

1

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 150 نیوتن - با UPS

520000

2

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 300 نیوتن - بدون UPS

440000

3

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 500 نیوتن - با UPS

660000

4

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 300 نیوتن - با UPS

650000

5

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 600 نیوتن - بدون UPS

450000

6

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 800 نیوتن - بدون UPS

750000

7

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 1300 نیوتن - بدون UPS

1300000

8

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 1500 نیوتن - بدون UPS

موجود نیست

9

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 750 نیوتن - با UPS

 

 

750000

10

موتور ساید کرکره برقی

بارزانته 140 نیوتن - بدون UPS  - پر سرعت

مخصوص آتش نشانی

1050000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر