راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار دویا

 قیمت موتور توبلار کرکره برقی دویا

 قابل توجه همکاران محترم :

 جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی دویا 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی دویا 50 نیوتن

موجود نیست

3

موتور توبلار کرکره برقی دویا 60 نیوتن

موجود نیست

4

موتور توبلار کرکره برقی دویا 80 نیوتن

موجود نیست

5

موتور توبلار کرکره برقی دویا 100 نیوتن

موجود نیست

6

موتور توبلار کرکره برقی دویا 120 نیوتن

260000

7

موتور توبلار کرکره برقی دویا 140 نیوتن

270000

8

موتور توبلار کرکره برقی دویا 160 نیوتن

موجود نیست

9

موتور توبلار کرکره برقی دویا 180 نیوتن

موجود نیست

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر