راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار اورال

 قیمت موتور توبلار  کرکره برقی اورال

 قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی اورال 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی اورال 50 نیوتن

موجود نیست

3

موتور توبلار کرکره برقی اورال 60 نیوتن

موجود نیست

4

موتور توبلار کرکره برقی اورال 80 نیوتن

موجود نیست

5

موتور توبلار کرکره برقی اورال 100 نیوتن

230000

6

موتور توبلار کرکره برقی اورال 120 نیوتن

240000

7

موتور توبلار کرکره برقی اورال 140 نیوتن

250000

8

موتور توبلار کرکره برقی اورال 160 نیوتن

موجود نیست

9

موتور  توبلار کرکره برقی اورال 180 نیوتن

285000

10

موتور توبلار کرکره برقی اورال 230 نیوتن

موجود نیست

11

موتور توبلار کرکره برقی اورال 300 نیوتن

موجود نیست

12

موتور توبلار کرکره برقی اورال 100 نیوتن با ups

موجود نیست

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر