راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار اسپید

قیمت موتور توبلار کرکره برقی اسپید

 قابل توجه همکاران محترم :

 جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

موتور توبلار اسپید

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 50 نیوتن

180000

3

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 60 نیوتن

185000

4

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 70 نیوتن

190000

5

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 80  نیوتن

195000

6

موتور توبلار  کرکره برقی اسپید 100 نیوتن

225000

7

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 120 نیوتن

250000

8

موتور توبلار کرکره برقی اسپید 140 نیوتن

265000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر