راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار استار لیفت

قیمت موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت

قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت   واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی استارلیفت 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 50 نیوتن

موجود نیست

3

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 60 نیوتن

موجود نیست

4

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 80 نیوتن

موجود نیست

5

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 100 نیوتن

موجود نیست

6

موتور توبلار کرکره برقی استارلیفت 120 نیوتن

موجود نیست

7

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 140 نیوتن

موجود نیست

8

موتور توبلار کرکره برقی استارلیفت 160 نیوتن

موجود نیست

9

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 180 نیوتن

موجود نیست

10

موتور توبلار کرکره برقی استارلیفت 230 نیوتن

موجود نیست

11

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 300 نیوتن

موجود نیست

12

موتور توبلار کرکره برقی استار لیفت 100 نیوتن با ups

موجود نیست

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر