راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار اتومات

 قیمت موتور توبلار کرکره برقی اتومات

 قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

موتور توبلار اتومات

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 50 نیوتن

190000

3

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 60 نیوتن

200000

4

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 80 نیوتن

210000

5

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 100 نیوتن

235000

6

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 120 نیوتن

250000

7

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 140 نیوتن

260000

8

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 160 نیوتن

390000

9

موتور توبلار کرکره برقی اتومات 230 نیوتن

480000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر