راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور توبلار آلتای

 قیمت موتور توبلار کرکره برقی آلتای

 قابل توجه همکاران محترم :

 جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 30 نیوتن

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 50 نیوتن

موجود نیست

3

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 60 نیوتن

موجود نیست

4

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 80 نیوتن

موجود نیست

5

موتور توبلار کرکره برقی  آلتای 100 نیوتن

260000

6

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 120 نیوتن

265000

7

موتور توبلار کرکره برقی  آلتای 140 نیوتن

270000

8

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 160 نیوتن

موجود نیست

9

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 180 نیوتن

300000

10

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 230 نیوتن

موجود نیست

11

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 300 نیوتن

موجود نیست

12

موتور توبلار کرکره برقی آلتای 100 نیوتن با ups

موجود نیست

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر