راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت موتور کرکره توبلار الرو

قیمت موتور توبلار کرکره برقی الرو elero

قابل توجه همکاران محترم :

جهت دریافت درصد تخفیف تماس حاصل فرمایید .

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

موتور توبلار کرکره برقی الرو 100 نیوتن هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

موجود نیست

2

موتور توبلار کرکره  برقی الرو 120 نیوتن معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

موجود نیست

3

موتور توبلار کرکره  برقی الرو 120 نیوتن

elero هندل دار

rpm=12 voltage=230v 50hz

single phase

1500000

7

موتور توبلار کرکره برقی الرو  150 نیوتن

rpm=12 معمولی elero voltage=230v 50hz

1 single phase

موجود نیست

8

موتور توبلار کرکره برقی الرو 150 نیوتن هندل دار  elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

1900000

9

موتور توبلار کرکره برقی الرو 180 نیوتن صنعتی  معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

1700000

10

موتور توبلار  کرکره  برقی الرو230 نیوتن صنعتي    هندل دار   elero

rpm=12     voltage=230v 5   single phase

2100000

11

موتور توبلار  کرکره  برقی الرو صنعتي نیوتن 230 معمولي

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase elero

1850000

12

موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتي نیوتن 300 معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

2000000

13

موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتي نیوتن 300 هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

1 single phase

2300000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر