راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قیمت جک کف گرد زیر سطحی کامه

قیمت جک کف گرد زیر سطحی کامه

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

ست کامل جک sea سه آ الکتروهیدرولیک ایتالیا مدل : compact 400 برای درب لولایی زیر سطحی به وزن 400 کیلو گرم

شامل:2 عدد جک   2سرعته_1 عدد ریموت_1عدد فلاشر _برد و سانترال _1 جفت چشم جانبی - 220 ولت

4150000

2

جک کف گرد

CAME –ITALY(24V)

مدل FROG

زیرسطحی یک بازو   

800Kg درجه  - وزن 110

هرلنگه به طول 3/50

- اپراتور – یک عدد ریموت  - فلاشر – گیرنده  - یک جفت چشمی

Call

3

جک کف گرد

CAME –ITALY(24V)

مدل FROG

زیرسطحی یک بازو 

 800 درجه - وزن 170Kg

هرلنگه به طول 3/50

- اپراتور – یک عدد ریموت  - فلاشر – گیرنده  - یک جفت چشمی

Call

4

جک کف گرد

CAME –ITALY(24V)

مدل FROG

 زیرسطحی یک جفت بازو      

800 درجه - وزن 110Kg

هرلنگه به طول 3/50

- اپراتور – یک عدد ریموت - فلاشر – گیرنده  - یک جفت چشمی

Call

5

جک کف گرد

CAME –ITALY(24V)

مدل FROG

 زیرسطحی یک جفت بازو 

800 درجه - وزن 170Kg

هرلنگه به طول 3/50

- اپراتور – یک عدد ریموت - فلاشر – گیرنده  - یک جفت چشمیUP

Call

6

پکیج کامل درب زیر سطحی فادینی ایتالیا کف گرد مدل : کومبی 740 (COMBI 740)  زاویه بازشو  110 درجه

7130000

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر