راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

قفل برقی - آرام بند

قیمت قفل برقی  - آرام بند درب

 قیمت قفل برقی درب سیزا ایتالیا آرام بند هیدرولیک درب کینگ کره آرام بند بازویی ساروتا تایوان آرام بند درب ایتالیا یی یال جک آرام بند درب حیاطی زایکسون تایوان - قفل برقی درب کاویان ایران - قفل کلونی ساروقفل کرکره برقی البرز قفل لادری پیک – قفل لادری درکاس و اپن کلازور

 

قفل برقی – آرام بند درب 

قابل توجه همکاران محترم :

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

1

قفل برقی درب اتاق لادری پیک 

70000

2

قفل کرکره برقی البرز 

75000

3

قفل برقی درب اتاق درکاس

95000

4

محرک قفل برقی درب اتاق

105000

5

قفل برقی درب اتاق اپن کلازور

125000

6

آرام بند سیزا نمره 4

توان بازو حداکثر 100 کیلو گرم

90000

7

آرام بند درب هیدرولیک ساروتا   تایوان

توان بازو حداکثر 90 کیلو گرم

125000

8

آرام بند درب منزل رو یال ایتالیا

توان بازو حداکثر 100 کیلو گرم

130000

9

 آرام   بند درب بازویی زایکسون تایوان

توان بازو حداکثر 100کیلو گرم

135000

10

آرام بند در کینگ کره

توان بازو حداکثر 90کیلو گرم

مدل 730

145000

11

 آرام   بند  کینگ کره

توان بازو حداکثر 120کیلو گرم

مدل 750

155000

12

 قفل   کلونی  پا دری درب

مارک سارو

160000

13

قفل برقی کاویان 5 کلید   ایرانی 

165000

14

قفل برقی سیزا 3 کلید

200000

15

 آرام   بند درب منزل رو یال ایتالیا

توان بازو حداکثر 150 کیلو گرم

200000

16

قفل برقی درب حیاط سیزا 3 کلید

215000

17

قفل برقی سیزا 5 کلید کامپیوتری 

260000

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر