راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهنمای نصب اپراتور رونکس آلمان

نصب اپراتور رونکس آلمان

.

قرمز

رسیور

مشکی

سبز

خاکستری

آبی

قهوه ای

نصب ریموت و رسیور

         VDD (+24)                                                                

VSS(GND)                                                                   

QS                                                                            

LG                                                                             

GYW                                                       

BAK                                                       

 

...................................................................................................................................................

نصب رادار

 

سفید

رادار

زرد

سفید

زرد

 

GYW                                                                        

VSS (GND)                                                                             

VSS (GND)                                                                            

     VDD (+24)                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                              نصب چشم لای دربی

NO

چشم لای دربی

COM

GND

+24V

 

AQ                                                

VSS (GND)                                                        

VSS (GND)                                                       

VDD (+24)                                            

………………………………………………………………………………………………………………………….

نصب کلید پنج حالته

سفید

کلید پنج حالته

سبز

آبی

خاکستری

مشکی

قرمز

LG                              

QS                               

BAK                            

GAN                            

VSS (GND)                           

 +

 

 

 

-

VDD (+24)                            
.................................................................................................................... نصب باطری بک آپ                              برق220 ولت

شارژر

 

 -

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن...                                                                         

   ..............................................

 

سیم دو رنک قرمز مشکی

منفی باطری B-

سیم دو رنک قرمز مشکی

سیم قرمز

سیم قرمز

GND (V-) مرکز کنترل

24V (V+)   مرکز کنترل

مثبت باطری B+

                                                                              

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر