راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

راهنمای نصب اپراتور بیم

نحوه نصب اپراتور بیم

 

نصب ریموت و رسیور

قرمز

رسیور

مشکی

طوسي

آبي

قهوه اي

(+24)       1

(GND)    2

QS       7

QYL      12                                                                                                    BK    10                             

                                                              

...................................................................................................................................................

نصب رادار

 

سفيد

رادار

زرد

سبز

قهوه اي

 

QYL  12                                                                       

(GND)   13                                                                          

(GND) 13                                                                           

     (+24) 15                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چشم لای دربی

NO

چشم لای دربی

COM

GND

+24V

 

AQ2  6                                                

                                        (GND)   13

                                                   

(GND) 13                                                      

(+24) 15                                           

………………………………………………………………………………………………………………………….

نصب کلید پنج حالته

سبز

 

آبی

زرد

مشکی

قرمز

QS   3                              

GYW   5                               

BK   10                                                      

2  (GND)                          

 +

 

 

 

-

1  (+24)                            
....................................................................................................................
نصب باطری بک آپ                              برق24 ولت

شارژر

 

 -

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن...                                                                         

   ..............................................

 

 

منفی باطری B-

 

سیم قرمز

سیم قرمز

GND (V-) مرکز کنترل

24V (V+)   مرکز کنترل

مثبت باطری B+

                                                                              

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر