راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور ساید اسمارت

موتور کرکره برقی ساید اسمارت

موتور ساید

                       

موتور ساید موتور هایی که سمت طرفین قرار می گیرند .

موتور ساید یا موتور کناری : به موتورهایی گفته می شود که در یک طرف درب قرار می گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به بالا و پایین می کشند .

 

 این موتور کرکره برقی بیشتر با کاربری درب های با وزن بالا و طول و عرض زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در درب صنعتی یا درب پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد .

 انواع موتور کرکره ساید با توجع به توان بلند کردن وزن درب مشخصی می شوند .

 در نبود برقی می توان از جرثقیل زنجیری به کار گرفته در این درب برای بالا و پایین کشیدن درب کرکره ای استفاده نمود .

 این موتوها توان بسیار بالایی دارند و بیشتر مناسب درب های صنعتی و درب های با طول و عرض زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

 برای مشاهده لیست قیمت موتور ساید اسمارت کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر