راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور کرکره برقی سانترال

موتور کرکره برقی سانترال

موتور سانترال

موتور سنترال در مرکز درب شیشه ای قرار می گیرد و نیرویی که وارد می کند از میانه درب و به طور یکسان در تمامی سطوح درب مشاهده می شود .

از موتور های سانترال می توان در درب های یک پارچه قدیمی نیز استفاده نمود .

 سامانه اجرا شونده موتور های سانترال به شکلی است که باید از کاسه فنر برای برچسب سیستم شفت استفاده برد .

 

 وجود کاسه فنر ها در شفت کرکره برقی اتوماتیک رابطه مستقیم با درازای و طول کرکره برقی دارد و هر آنچه طول و درازای کار (درب) بلندتر و بزرگتر باشد بر تعداد کاسه فنر شفت نیز اضافه می شود .

برای مشاهده لیست قیمت موتور کرکره برقی سانترال کلیک کنید .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر