راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

موتور توبلار و ساید لیفت توربو

موتور توبولار لیفت توربو 30 , 50 , 60 نیوتن

موتور کرکره برقی لیفت توربو دارای جریان مصرفی 1.23 آمپر می باشد
موتور کرکره برقی لیفت توربو دارای تاج و آداپتور octagon 60&70 
می باشد .
موتور کرکره  دارای قدرت ورودی  310 وات است
 .
موتور کرکره دارای دور موتور  12 بار  می باشد .
برای پنجره و درب های تا وزن 70 کیلوگرم این موتور کرکره لیفت توربو مناسب است .
موتور کرکره  لیفت توربو دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق می باشد .

 

LIFT TURBO -موتور توبولار لیفت توربو  80 , 100 , 120 , 140 نیوتن

موتور کرکره   دارای جریان مصرفی 1.72 می باشد   .
موتور کرکره  دارای  تاج و آداپتور  82 می باشد .
موتور کرکره برقی لیفت توربو دارای قدرت ورودی 388 وات است .
دور موتوردر این موتور کرکره برقی لیفت توربو  9 می باشد .
موتور کرکره برای پنجره و درب های تا وزن 70 کیلو گرم  مناسب می باشد .
موتور کرکره برقی لیفت توربو  دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق می باشد .

 

LIFT TURBO -موتور توبولار لیفت توربو  180 , 230  نیوتن

موتور کرکره برقی لیفت توربو  جریان مصرفی 3.90 آمپر را دارا می باشد .
موتور کرکره برقی لیفت توربو دارای تاج و آداپتور 107 است .
قدرت ورودی موتور کرکره 850 وات است .
دور موتور در این موتور کرکره 12   می باشد .
موتور کرکره برقی لیفت توربو مناسب برای پنجره و درب های تا وزن 280 کیلوگرم است
موتور کرکره دارای سیستم خلاص کن دستی در مواقع قطع برق می باشد .

 

LIFT TURBO -موتور ساید لیفت توربو 500 , 300 کیلو با UPS

موتور کرکره ساید لیفت توربو دارای حداکثر ارتفاع 6 متر می باشد  .
موتور کرکره برقی  دارای قطر لوله 110 میلی متر می باشد .
قدرت ورودی موتور کرکره اسمارت 220 وات می باشد .
دور موتور در این موتور کرکره ساید اسمارت 6.3 می باشد .
این موتور کرکره برقی ساید لیفت توربو 343 نیوتن است .
موتور کرکره  دارای سیستم برق اضطراری است .
موتور کرکره ساید لیفت توربو دارای سیستم AUTO Reverse می باشد .
موتور کرکره برقی سایدلیفت توربو امکان استفاده همزمان 100 ریموت را دار می باشد
.

 

LIFT TURBO -موتور ساید لیفت توربو 600 , 300 کیلو بدون UPS

موتور کرکره ساید لیفت توربو دارای حداکثر ارتفاع 6 متر می باشد  .
موتور کرکره برقی  دارای قطر لوله 110 میلی متر می باشد .
قدرت ورودی موتور کرکره لیفت توربو 330 وات می باشد .
دور موتور در این موتور کرکره  لیفت توربو  اسمارت 6.5 می باشد .
این موتور کرکره ساید لیفت توربو 412 نیوتن است .
موتور کرکره برقی سایدلیفت توربو امکان باز وبسته کردن درب توسط زنجیر را دارد  .
موتور کرکره برقی ساید لیفت توربو امکان استفاده همزمان 100 ریموت را دار می باشد .

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر