راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

تعمیر موتور ساید

تعمیر موتور ساید کرکره برقی

موتور کرکره برقی ساید                       

موتور ساید موتور هایی که سمت طرفین قرار می گیرند .

 .

موتور ساید یا موتور کناری : به موتورهایی گفته می شود که در یک طرف درب قرار می گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به بالا و پایین می کشند . این موتور کرکه برقی بیشتر با کاربری درب های با وزن بالا و طول و عرض زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در درب صنعتی یا درب پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد. انواع موتور کرکره ساید با توجع به توان بلند کردن وزن درب مشخصی می شوند . در نبود برقی می توان از جرثقیل زنجیری به کار گرفته در این درب برای بالا و پایین کشیدن درب کرکره ای استفاده نمود . این موتوها توان بسیار بالایی دارند و بیشتر مناسب درب های صنعتی و درب های با طول و عرض زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر