راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

جک پارکینگ

جک پارکینگ (درب اتوماتیک لولایی)

√1- معرفی جک برای درب های لولایی تک لنگه و دو لنگه برای اتوماتیک کردن درب های لولایی تک لنگه و یا دو لنگه استفاده می شود. لزوما برای فقط پارکینگ نیست، بلکه برای هر درب لولایی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. ولی به دلیل اینکه در ایران برای درب های پارکینگ زیاد استفاده شده به عنوان جک پارکینگی معروف شده است.

√2- اجزای جک برای درب های لولایی تک لنگه و دو لنگه (جک پارکینگ)
کلیه اجزای جک در یک پکیج آماده موجود می باشد:
- بازوها:
دارای یک جزء میله مانند هستند که به قسمت دیگر جک فرو یا از آن بیرون می رود و در نتیجه با هل دادن یا کشیدن درب آن را بسته یا باز می کند.
- ته جک و سر جک :
 تکیه گاه های جک هستند. ته ( انتهای ) جک روی ته جک سوار می شود و سر ( جلوی( جک روی سرجک . ته جک به چارچوب درب و سرجک به جزء بازشونده درب جوش یا پیچ می شوند.
  1 - جفت چشمی :
 زمانی که درب بسته می شود در صورتی که کسی یا چیزی روبروی آنها قرار گیرد یا از میان آنها عبور نماید موجب ایستادن درب و سپس باز شدن کامل درب می شوند. کارکرد آن برای زمانی ست که فرد ، ماشین یا هر چیز دیگری بین درب قرار می گیرد و برای آسیب نرسیدن به او ، درب می ایستد و سپس باز می شود.
- فلاشر ( چراغ چشمک زن):
در بالای درب قرار می گیرد و زمانی که درب باز یا بسته می شود کار می کند.
 - برد یا کنترل باکس یا گیرنده :
کنترل اجزای جک را بر عهده دارد. دارای سوکت های مختلفی می باشد که توسط نصاب اتصالات آن انجام می شود. همچنین تنظیمات جک از طریق این برد امکان پذیر می باشد.
- ریموت (ها) یا فرستنده :
 معمولا در هر پکیج 2 عدد ریموت فابریک قرار دارد. البته امکان ست کردن بیش از 2 ریموت وجود دارد.

√3- مشخصات ، خصوصیات و امکانات جک های پارکینگی :
 جک ها در برند ها و مدل های مختلف دارای خصوصیات و امکانات نسبتا متفاوتی می باشند. برای دسترسی به این خصوصیات و امکانات می توان به کاتالوگ آنها مراجعه نمود

انواع جک پارکینگ:

  

 جک اتوماتیک بازویی                    جک اتوماتیک پا ملخی

  

جک اتوماتیک ریلی                                     جک کف گرد اتوماتیک

 

جک پارکینگ - درب اتوماتیک لولائی - جک اتوماتیک بازوئی - جک اتوماتیک پا ملخی - جک اتوماتیک ریلی - جک اتوماتیک کف گرد

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر