راهبند پارکینگ

راهبند پارکینگ در پارکینگ های چند طبقه بیشتر مورد استفاده است و تفاوت های چشمگیری هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ ایمنی با راهبند های قدیمی زنجیری و غیر اتوماتیک دارد در این نوع راهبند مسئول مربوطه می تواند از راه دور آن را کنترل نماید.

طراحی سایت
طراحی نما

اطلاعات تصویری اپراتور شیشه ای بیم

اطلاعات تصویری اپراتور شیشه ای بیم

Components :

1. Control panel (1 pc)

2. Motor (1 pc, 100W)

3. Microwave sensor (1 pair24ghz)

4. Hardware parts (1 set)

5. Security sensor

6. Function keypad

7. 4.2m aluminum beam

8. 4.2m aluminum cover

9. back up battery

10. Remote and receiver

 

Technical data:

 

Gate sliding modes

 

Single-opening

 

Double-opening

 

Gate leaf weight

 

1*200 kg

 

2*180 kg

 

Gate leaf width

 

750-1600mm

 

650-1250mm

 

Opening speed

 

250-650mm/s(Adjustable)

 

Closing speed

 

250-600mm/s(Adjustable)

 

Motor

 

24V 100W brushless DC motor

 

Opening time

 

2-20second(Adjustable)

 

Voltage

 

AC220V 50Hz-60Hz

 

Operating
Temperature

 

20~50

 

 

 

 

قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ

وبگذر